2022/01/11

Alianční týden modliteb

11. ledna 2022 proběhla v kostele sv. Josefa (Dona Bosca) ekumenická bohoslužba v rámci Aliančního týdne modliteb v Ostravě.

Foto: Petr a Lena Nowakovi (Člověk a Víra)